Ultraljubičasto zračenje

obuhvata elektromagnetno zračenje sa talasnim duzinama manjim od vidljivog zračenja, ali većim od onih koje imaju meki X-zraci. Deli se na blisko (380-200 nm), daleko ili vakuumsko (200-10 nm) i ekstremno (1-31 nm) ultraljubičasto zračenje.Kada se ispituje njegovo delovanje na ljudsko zdravlje i okolinu, ultraljubičasto zračenje se obično deli na:

·         UVA (400-315 nm) ili dugotalasno,

·         UVB (315-280 nm) ili srednjetalasno i 

·         UVC (<-280 nm) ili kratkotalasno.

 Резултат слика за uv zracenje

U spektru Sunčevog zračenja na ultraljubičasto zračenje otpada samo 10% energije. UVC-zraci ne prodiru do površine Zemlje, pa tako ni do naše kože, jer se apsorbuju u ozonom sloju atmosfere. UVA i UVB zraci prodiru kroz spoljni sloj kože i izazivaju oštećenja: opekotiine, rak kože, alergiju i sl. Sunce zrači ultraljubičasto zračenje u području UVA, UVB i UVC. Zemljin ozonski omotač zaustavlja 97 % – 99 % Sunčevog ultraljubičastog zračenja, u području UVA i UVB, da stigne do površine Zemlje. 

Postoji više načina na koji nadležne službe pokušavaju stanovništvu, koji živi na područijima sa visokim stepenom UV zračenja, da ukažu na stepen opasnosti koji trenutno postoji. U nekim zemljama se daju javni saveti o dužini dnevnog izlaganja suncu, zatim šta obući da bi se zaklonili od UV zračenja,  koje zaštitne faktore da koriste i sl. Dugoročni cilj savetovanja o UV zračenju je da pojedinci mogu da procene sta ta vrednost ili indeks znači za njih na isti način kao što procenjuju temperaturu, i da se u skladu sa tim ponašaju. Potreba da se javnost obaveštava jednostavnim, razumljivim informacijama UV zračenju i mogućim štetnim posledicama na ljuide, dovela je naučnike da definisanja parametra koji je upotrebljen kao indikator izloženosti UV zračenju. Taj parametar se naziva UV indeks. UV indeks je povezan sa eritemalnim dejstvom sunčevog UV zračenja na ljudsku kožu, a njegova definicija je standardizovana i publikovana kao zajednička preporuka svetske zdrastvene organizacije, svetske  meterološke organizacije, programa ujedinjenih nacija za životnu sredinu i međunarodne komisije za nejonizujuće zračenje.

     Podela inteziteta UV zračenja prema vrednosti Uv indeksa

Nivo zračenja može biti:

          Minimalan - UV indeks 0,1,2. Minimalna opasnost od UV zračenja, može se ostati na suncu više od jednog sata a da se ne dobiju opekotine.

       Nizak - 2,4. Mala opasnost od UV zračenja, preporučuje se korišćenje šešira sa širokim obodom, naočare za sunce I zaštitne kreme, osetljiva populacija mora na sebi imati odeću dugih rukava, jer već kroz dvadesetak minuta mogu da zadobiju opekotine.

       Srednji – UV indeks 4,7. Prestavlja značajnu opasnost od UV zračenja, preporučuje se upotreba naočara za sunce, šešira,zaštitne kreme I odeća sa dugim rukavima , ne preporučuje se izlaganje suncu u vremenu od 10h do 16h.

          Visok - UV indeks 7,9. Prestavlja visoku opasnost od UV zračenja, smanjiti boravak na suncu ako je to moguće, obavezno nositi zaštitu.

           Vrlo visok - UV indeks >9. Prestavlja vrlo veliku opasnost od UV zračenja, maksimalno smanjiti boravak na otvorenom sredinom dana.

 

 
Резултат слика за uv indeks